trx.indexO
zwani.com myspace graphic comments
Islam graphics

Thursday, 31 May 2012

TEMA RC 2013TEMA KERJA KURSUS
REKA CIPTA SPM 2013
3763/2


PENYUSUNAN

1.1                     BIDANG

               Sukan / Rekreasi


1.2                     PENGENALAN

Penyusunan adalah proses / kerja yang dilakukan supaya sesuatu peralatan / barang seperti dalam bidang sukan / rekreasi kelihatan kemas dan teratur


1.3                     FOKUS REKA CIPTAAN

Reka ciptaan yang dihasilkan boleh melakukan kerja menyusun peralatan sukan / rekreasi di sekolah
              
       (Rujuk aspek 1.1, 1.2 / 2.3 kriteria (i) pada  
       Manual Pentaksiran Kerja kursus Reka Cipta)


1.4          TAKRIF

       Penyusunan merupakan suatu proses / kerja 
       untuk meyusun supaya kemas dan    teratur
              
               Kamus Dewan-Edisi Keempat:

        i-susun:
longgok yang teratur (berlapis-lapis, bertindih-tindih), susun atur cara menyusun dan mengatur sesatu seperti perabot, peralatan, dsb dalam sesuatu ruang dsb mengikut pelan yang dikehendaki

 ii-menyusun:
meletakkan berlapis-lapis (bertindih-tindih), mengatur baik-baik, meletakkan beraturan
  
 iii-menyusunkan:
               menyusun sesuatu untuk, mengaturkan


1.4                     KAEDAH PENYUSUNAN

Menyisih / mengatur / menindih / mengasing / menyekat / memisah / melonggok / menggred / melapis / menggantung / melekap / melekat / menggulung / menyepit / mencengkam / mencangkuk / menyangkut

       (Rujuk aspek 1.3, kriteria (i) pada Manual 
       Pentaksiran Kerja Kursus Reka Cipta
PENCAHAYAAN

1.1          BIDANG
              
               Kepenggunaan


1.2          PENGENALAN

Pencahayaan adalah proses kerja untuk menerangi / memberi isyarat pada suatu situasi


1.3          FOKUS REKA CIPTAAN

Reka ciptaan ini menggunakan cahaya untuk membantu / memudahkan aktiviti pengguna

(Rujuk aspek 1.2, 1.2 dan 2.3 kriteria (i) pada Manual Pentaksiran Kerja Kursus Reka Cipta)


1.4          TAKRIF

Pencahayaan merupakan proses menerangi / memberi isyarat pada suatu situasi untuk memudahkan aktiviti pengguna

               Kamus Dewan-Edisi Keempat:
              
               i – cahaya :
pancaranyang datangnya dar objek yang bersinar (lampu, api dsb) yang membolehkan sesuatu objek sekeliling dan lain-lain dapat dilihat

               ii – bercahaya :
       Memancarkan cahaya, bersinar, berkilat, berseri

               iii - mencahayai:
       Memberi cahaya kepad, menerangiu, menyinari, 
       menyuluh

               iv – mencahayakan :
       Mengeluarkan / memancarkan cahaya,  
       menyinarkan


1.5          KAEDAH PENCAHAYAAN
Menyinar / menyuluh / menerang / mengelip / membias / memantul / memfokus /
mencapah

 (Rujuk aspek 1.3, kriteria (i) pada Manual  
  Pentaksiran Kerja Kursus Reka Cipta)


PENGASINGAN

1.1                     BIDANG

               Penyediaan makanan


1.2                     PENGENALAN

Pengasingan adalah proses kerja yang dilakukan untuk memisahkan bahan masakan daripada bendasing / bahagian yang tidak diperlukan dalam proses penyediaan makanan


1.3          FOKUS REKA CIPTAAN

Reka ciptaan yang dihasilkan untuk mengasingkan bendasing / bahagian yang tidak diperlukan daripada bahan masakan dalam proses penyediaan makanan

(Rujuk aspek 1.2, 1.2 dan 2.3 kriteria (i) pada Manual Pentaksiran Kerja Kursus Reka Cipta)


1.4          TAKRIF

Pengasingan merupakan suatu proses / kerja memisahkan bendasing / bahagian yang tidak diperlukan daripada bahan masakan

               Kamus Dewan-Edisi Keempat:
              
               i – asing :
               Berlainan, terpisah, tersendiri

               ii – pengasingan :
               Perihal (perbuatan dan sebagainya) 
               mengasingkan / memisahkan

               iii – mengasingkan :
               Memisahkan dari yang lain / menyisihkan


1.5          KAEDAH PENGASINGAN

Menyaring / menapis / menyisih / mengangin / memutar / memerah / memampat / menarik / menggetar / mengempar / mengayak / menampi / menggoncang / meniup / menyedut

       (Rujuk aspek 1.3, kriteria (i) pada Manual 
       Pentaksiran Kerja Kursus Reka Cipta)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...